Ако за вас е по-скоро вярно второто, може би ще искате да знаете как да засилите […]