Добре дошли в проект „COPE“

За проекта

Проектът COPE е насочен към развитието на ориентирани към бъдещето учебни центрове и подпомагането на местната учебна среда и социалното приобщаване чрез насърчаване на учебните центрове да работят заедно, за да мотивират и да дадат възможност на възрастни от всички възрасти да усвоят необходимите ключови компетентности, за да бъдат устойчиви и адаптивни в условия на промяна и несигурност. (2021-1-BG01-KA210-ADU-000035025)

Партньорите

Happiness Academy

България

Einurd

Исландия

Consultoría de Innovación Social

Испания