Проведени са много проучвания за ефекта от оптимизма като психологически феномен и за връзката му с […]