Устойчивостта е понятие, което е тясно свързано с това да остаряваме по правилен начин. Това означава, че хората са успели да запазят физическото, когнитивното и социалното си здраве и са се адаптирали, за да поддържат качеството си на живот. Положителните емоции са от значение за процеса на устойчивост и са особено важни в напреднала възраст. Данните сочат, че възрастните хора обръщат повече внимание на емоционално положителни стимули, отколкото на отрицателни.

Това явление допринася за опазване на психичното здраве и може да бъде подсилено чрез професионална намеса и благополучие.

Други значими променливи са положителната самооценка, чувството за лична ефективност, чувството за контрол, духовността, оптимизмът и доброто настроение, които също допринасят за решаването на проблеми и по-доброто понасяне на несгоди. Физическата активност, като например ходене пеша, благоприятства емоционалното здраве и повишава нивата на благополучие. Социалните ресурси, като например подкрепата от страна на семейството и приятелите, както и услугите за здравни и обществени грижи, са от съществено значение за възрастните хора, за да могат да компенсират загубите и да възстановят нивото си на функциониране.

Източник: Катедра „Клинична и здравна психология“ в Мадрид.

Comments are closed