Самоосъзнатост

Самоосъзнатостта се отнася до познаването на вътрешните състояния (чувства и емоции), ресурсите (силни и слаби страни), предпочитанията (подбуди, ценности, предразсъдъци), нуждите и въздействието върху другите.

Задача

Целта на упражнението е да опознаем по-добре себе си, да се приемем такива, каквито сме и от тази позиция да поемем по пътя към създаване на една по-добра и балансирана версия на самите себе си.

SWAN (лебед) е абревиатура на:

S: силни страни (strengths)
W: слаби страни (weaknesses)
A: цели / амбиции (aims / ambitions)
N: нужди (needs)

Силните страни са нашите позитивни качества. Те може да са черти на характера ни (доброта, благодарност, смелост и т.н.), или умения, които сме развили / изградили (рисуване, физическа издръжливост, презентационни умения и т.н.). Докато описваме силните си страни, изпълнявайки упражнението, трябва да мислим не само за отличителните си силни черти, а за пълния потенциал от силните си страни. Може да имаме и спящи силни страни или такива, които не използваме често. Добре е да запишем в таблицата всичко, изчерпателно, но да го направим честно и безпристрастно.

Слабите страни са тези черти, които ни ограничават. Те спират прогреса ни. Например: мързел, отлагане на нещата, гняв и раздразнителност, липса на търпение и т.н. Повечето от нас са научени или смятат, че трябва да крием слабите си страни пред другите. Но това много често води до засилването на проблемите, а не до решението им. Целта ни трябва да е да познаваме слабите си страни и да осъзнаем как можем да използваме силните си страни, за да преодоляваме слабостите си.

Целите (амбициите) са нещата, които ни карат да ставаме от леглото си всеки ден, да работим усилено и да вървим напред. Когато обмисляме и изброяваме целите си, е добре да помним, че те са реалистични неща, които можем да постигнем (използвайки силните си страни), а не ирационални мечти.

Нужди има всеки човек. Базовите нужди са свързани с потребността от храна, вода, подслон и облекло. След като базовите ни нужди са задоволени, ние започваме да имаме потребност от по-възвишени неща като любов, образование, социален статус, израстване и т.н. Шест са видовете нужди, които имаме: физически, ментални, емоционални, психически, социални и духовни. Трябва да отделим време и да изброим нуждите си и да ги причислим към съответния вид.

Изграждане на по-добра и балансирана версия на себе си

Упражнението SWAN изисква да отделим време и да поработим върху себе си. Това изисква постоянство в търсенето на отговори на следните въпроси:

 Силни страни:

 • Какви силни страни искам да развия в себе си?
 • Какви силни страни съм наследил от семейството си?
 • Кои са силните ми страни според хората, които ме познават?
 • Кои от моите силни страни мога да използвам, за да преодолея слабостите си?
 • Кои от моите силни страни ще ми помогнат да постигна целите си?

Слаби страни:

 • Кои са моите основни слабости?
 • Кои свои слабости мога да премахна?
 • Кои свои слабости мога да приема? Кои не мога да приема?
 • Мога ли да превърна слабостите си в силни страни?
 • Кои мои слабости пречат на постигането на целите ми?

Цели

 •  Кои цели са реалистични и постижими? Откажете се от нереалистичните.
 • Откъде произлизат целите ми: от семейството, моите мечти, очакванията на обществото?
 • На какво се основават моите цели: страх, желание, любов или др.?

Нужди

 • Кои са истинските ми нужди, а не желания?
 • Това моя нужда ли е или очакване от обществото?
 • Кои от нуждите ми са задоволени? Какво трябва да направя, за да задоволя останалите?

Създателят на това упражнение, Свами Ниранджананда, препоръчва да го правим всеки ден в продължение на 3 месеца. Можем да използваме стария и изпитан метод – попълване на таблицата SWAN (моля, изтеглете работния лист SWAN) на хартия и с химикалка, или да направим медитативна практика (https://youtu.be/JvQkswwJrPc) в удобно време през деня (в най-добрия случай сутрин или вечер).