Въведение в програмата:

Във времената, когато почти всички страни по света се борят с последствията от пандемията COVID-19, най-естествените чувства, които ние, хората, изпитваме, са страх, тревога или несигурност. В моменти на стрес, още от най-древни времена, се активира симпатиковата нервна система, която стимулира инстинкта ни „бий се или бягай“.

За съжаление, ако сме в режим „бий се или бягай“ за дълъг период от време, стресът нараства неимоверно и е изключително трудно да се справим с него. Лошата новина е, че стресът може да навреди на здравето ни.

Ето защо е много важно да контролираме ума си и внимателно да подбираме мислите си. Това може да ни помогне да бъдем устойчиви по време на изпитания.

Защо устойчивостта е толкова важна?

Дефиницията, която изследователи от Университета на Пенсилвания в САЩ са формулирали за устойчивостта е, че тя включва: „както способността да се възстановяваме след трудности, така и способността да се развиваме, когато преодоляваме предизвикателства“.

Основните групи фактори, които предопределят и поддържат нашата устойчивост, според доц. Карен Рейвик, са:

  1. Биология: разпространението на човешката раса и нашите генетични предразположения;
  2. Самоосъзнатост: каква е точната степен на познанието за себе си;
  3. Саморегулация: как и до каква степен можем успешно да управляваме чувствата и действията си;
  4. Гъвкавост на ума: способността да обмисляме дадена ситуация от различни гледни точки;
  5. Оптимизъм: способността да вярваме в положителните резултати във всяка ситуация;
  6. Майсторство или самоефикасност: способността ни да излезем от ситуацията: „Аз мога да се справя“;
  7. Близост: наличието на поне една много силна връзка с друго човешко същество, която сме установили, и фактът, че можем да разчитаме на подкрепата на този човек по всяко време;
  8. Положителни социални контакти: подкрепа, която получаваме от семейството, правителството, организацията, в която работим.

Нещо, което устойчивите хора правят много добре, е да приемат стреса не като за заплаха, а по-скоро като предизвикателство. Така че, когато пред тях има проблем, те се ръководят от нагласата си за растеж (а не на нагласата за ограничаване) и вярват, че могат да преодолеят всяко предизвикателство. Предпочитат да се справят с проблема и да се поучат от него, вместо да го избягват.

За да ви помогнем да се справяте по-добре в трудни моменти, създадохме програмата COPE (КОУП), която съдържа 5 модула:

Модул 1: Приоритизиране на здравето

В този модул ще се съсредоточим върху трите основни съставки на здравословния живот: здравословно хранене, достатъчно двигателна активност / упражнения и по-добър сън. Всички дейности, които ще ви предложим, ще ви помогнат да намалите нивото на стрес и да се чувствате по-добре.

Модул 2: Социално и емоционално учене

В този модул ще се съсредоточим върху самоосъзнатостта, себеуправлението, отговорното вземане на решения, уменията за управление на взаимоотношенията и социална осъзнатост.

Модул 3: Справяне

В този модул ще се съсредоточим върху емоционалната грамотност, медитацията, справянето с трудностите, как да се справяме с трудности и да се възстановяваме по-бързо.

Модул 4: Самоефикасност

В този модул ще се съсредоточим върху силните страни на характера, грижата за ума, работа с преценката, перспективата за общата картина и самоконтрола. 

Модул 5: Оптимизъм и състрадание към себе си

В този модул ще се съсредоточим върху стратегии, които могат да помогнат за повишаване на позитивността и удовлетвореността от живота, като например: благодарност, намиране на смисъл/цел, наслаждаване, любов към себе си и др.

Ще ви бъдем благодарни, ако ни дадете обратна връзка за обучението ПРАКТИКУВАЙ УСТОЙЧИВОСТ. Проучването ще отнеме 5-10 минути.