Себеуправление

Емоционална саморегулация (наричана още самоконтрол или вътрешен контрол) – това е способността да контролираме поведението си въз основа на управление на мислите и емоциите си, както и чрез подобряване на физическото и емоционалното си състояние. Хората, които имат вътрешен контрол, обикновено не действат според импулсите си и не дават път на гнева, ревността, страха, паниката или други емоции, които да влияят негативно на решенията и поведението им. Емоционалната саморегулация подобрява общуването, помага за избягване на конфликти и също така засилва чувството за благополучие.

Задача

Днес ви предлагаме едно упражнение, наречено Бъбрене наум. То ще ви помогне да постигнете по-дълбоко и по-добро разбиране на съдържанието и качеството на вашите емоции. Можете също така да придобиете представа за целите, на които давате приоритет, и за ценностите и светогледа, които формират възприятията ви.

Етап 1:

Водете дневник на мислите си от „бъбренето наум“ в продължение на поне 7 дни.

Един от начините да успеете да се справите с тази задача е да се опитате да наблюдавате мислите си така, сякаш сте външен наблюдател, някой, който прониква в съзнанието ви, наблюдава и проследява мислите и образите в ума ви.

Когато се опитвате да направите това, не преценявайте мислите, чувствата и образите, които се появяват. Опитайте се да се противопоставите на тенденцията да ги категоризирате като „положителни“, „отрицателни“, „добри“ или „лоши“. Задачата ви на първия етап е просто да наблюдавате възникващите мисли, без да ги съдите, оценявате или коментирате.

Ако смятате, че наблюдението на мислите пречи на способността ви да ги записвате, не се притеснявайте. Това е много често срещано усещане. След като направите кратка почивка, се върнете към наблюдението на мислите си.

Етап 2:

В края на периода прегледайте мислите си и отговорете на въпроса: „Какви са преобладаващите мисли в главата ми?“

o            Негативни;

o            Позитивни.

Разпределете записаните мисли в следните категории: а) мисли, в които се сравнявате с другите; б) мисли за отношенията ви с хората; в) мисли за задачи и работа; г) мисли, свързани с минали събития; д) мисли за бъдещи събития; е) други.