Партньорите по проект COPE вече са приключиха с адаптирането и превода на отворените образователни ресурси (ООР) „Практикувай устойчивост“, както и с разработването на приложение за подпомагане на онлайн обучението и самообучението. Приложението може да бъде изтеглено в Play Store и други магазини за приложения под името Happiness accelerator app. Отворените образователни ресурси „Практикувай устойчивост“ са разработени въз основа на ръководството за обучение „Преподавай устойчивост“ и включват по 6 ежедневни упражнения за всеки от разработените 5 модула.

Пилотното онлайн обучение ще се проведе през февруари и март 2023 г. в България, Испания и Исландия, където участниците ще практикуват упражнения за устойчивост всеки ден в продължение на 5 седмици, като започнат с приоритизиране на здравето си, преминат към социално и емоционално учене, справяне, самоефективност и накрая практикуват оптимизъм и състрадание към себе си.
Като последващо действие след обучението „Практикувай устойчивост“ партньорите разработват комплект за овластяване за местните центрове за обучение, за да могат възрастни от всички възрасти да усвоят ключови компетенции, необходими за повишаване на устойчивостта в условията на промяна и несигурност.
Ако искате да научите повече за проекта COPE, вижте нашия уебсайт: https://www.cope-euproject.eu/bg/home-bg/

Comments are closed