Дванадесетото глобално проучване на ООН Compact-Accenture за устойчивостта беше проведено с участието на 2600 изпълнителни директори от 128 държави в 18 индустрии. Проучването показа, че 93% от изпълнителните директори се сблъскват с 10 или повече едновременни предизвикателства пред бизнеса си, включително инфлация и нестабилност на цените, недостиг на таланти, заплаха за общественото здраве, изменение на климата и регулиране на търговията. Главните изпълнителни директори смятат, че нестабилността в геополитиката прави света неспособен да изпълни Целите за устойчиво развитие, докато 93% от тях смятат, че устойчивостта е едно от основните им задължения като главни изпълнителни директори. Техните идеи за това как да се постигне това включват пускането на нови устойчиви продукти/услуги, повишаване на устойчивостта на веригата за създаване на стойност и използване на възобновяеми енергийни източници.
Проучването установи, че ключовите съставки за устойчивостта в предприятията са свързани със: стратегията, работната сила, веригите за доставки и по-големите екосистеми, като всяка от тях включва 2-5 области за действие, вж. снимката.

Фигура 1 Copyright © 2023 Accenture
Научете повече за това как да отключите потенциала на компанията си за устойчивост и да постигнете глобалните цели за устойчиво развитие до 2030

Comments are closed