Съществува силна връзка между настроението ни и способността ни да сме устойчиви в трудни моменти. За разлика от това, което може би си мислим интуитивно, настроението ни не е само реакция на външните обстоятелства. По силите ни е да се грижим активно за чувствата и действията си всеки ден.

Центърът за емоционална интелигентност в университета Йейл, САЩ, е разработил инструмент, наречен Mood Meter (Измерител на настроението). Той ни помага да разпознаваме и разбираме по-добре собствените си емоции и чувства.

Mood Meter съдържа четири цветни квадранта – червен, син, зелен и жълт, като всеки от тях съдържа различен набор от чувства. Тези чувства са групирани в зависимост от тяхната приятност и енергичност.

Чувствата в ЧЕРВЕНАТА ЗОНА включват висока енергия и ниска приятност (напр. гняв, страх);

Чувствата в СИНЯТА ЗОНА включват ниска степен на енергия и ниска степен на приятност (напр. тъга, разочарование).

Чувствата в ЗЕЛЕНАТА ЗОНА включват ниска степен на енергия и висока степен на приятност (напр. спокойствие, умиротвореност);

Чувствата в ЖЪЛТАТА ЗОНА включват високо ниво на енергия и високо ниво на приятност (например щастие, любопитство).

Когато осъзнаем по-добре чувствата си, започваме да забелязваме как те влияят на решенията и поведението ни. Измерителят на настроението ни позволява по-лесно да определим къде се намираме в настоящия момент, за да можем при необходимост да предприемем действия за подобряване на настроението си.

Целта ни трябва да бъде да сме в зелената и жълтата зона през около 70 % от времето. По този начин можем да повишим както собственото си ниво на щастие и устойчивост, така и това на хората около нас. Учените вече са доказали, че щастието е „заразно“ и когато сме щастливи – щастието на хората, с които сме в близък контакт, се увеличава с 15 %, а на тези, с които имаме непряк контакт, се увеличава с 6 до 10 %.

В предстоящата програма „Практикувай устойчивост“, която ще бъде достъпна през февруари, ще намерите идеи как да подобрите своята устойчивост. Сред тях е например една дейност, базирана на измервателя на настроението, която можете да намерите по-долу:

Изберете от квадрата на настроението какви са чувствата ви в настоящия момент.

Помислете кои мисли и възприятия предизвикват или активират чувствата ви.

Ако повечето от чувствата ви са в червената или синята зона, направете план да направите нещо днес, което да прехвърли чувствата ви в зелената и жълтата зона.

Информирайте се за пускането на новата програма, като следите нашата уебстраница и/или страница във Facebook или ни изпратете имейл, в който да посочите, че се интересувате, за да можем незабавно да ви предоставим програмата, когато тя бъде завършена.

Comments are closed