В днешно време депресията и тревожността непрекъснато се увеличават, като Politico нарича депресията „най-голямото предизвикателство за Европа„. Трудностите от пандемията COVID бързо бяха заменени от заплахите от война, икономическа депресия и климатични промени, което създаде нестабилна среда и още повече предпоставки за изостряне на проблема. Справянето с тези предизвикателства изисква от възрастните хора да придобият нови умения, а именно да се научат как да станат по-устойчиви. Тази нова потребност поставя пред институциите за обучение на възрастни и работодателите предизвикателството да осигурят на възрастните хора обучение по устойчивост. Като обучаваме хората как да бъдат по-устойчиви, можем активно да работим за превенция на депресията и тревожността, които веднъж развити изискват много повече усилия и инвестиции за да се справим с тях.

В рамките на проекта Cope разработихме комплект за центрове за обучение, който им помага да започнат да предоставят обучение по устойчивост. Комплектът съдържа информация за:

  • какво е устойчивост и защо е важна;
  • насоки за учебните центрове;
  • как да разработите собствени онлайн и офлайн обучения за устойчивост;
  • работа в мрежа и как и къде да потърсите подкрепа за разработване и провеждане на обучение по устойчивост.

Ако искате да разработите и проведете собствено обучение по устойчивост, можете да получите достъп до комплекта Разпространявай устойчивост тук:

За допълнителна информация, споделяне на най-добри практики и подкрепа можете да се свържете с нас на адрес: office@happinessacademy.eu .

Comments are closed