Да разберем защо се държим по този начин

Днес бихме искали да ви запознаем с модела ABО, разработен от психолога д-р Албърт Елис. Той ни помага да разберем връзката между активиращите събития (А), нашите вярвания (В) и емоционалните и поведенческите ни отговори (О).

Албърт Елис ни учи, че не активиращото събитие определя какво чувстваме и какво правим. Това, което казваме на себе си, нашите вярвания и убеждения, нашите мисли за ситуацията, влияе на това как се чувстваме и какво правим. Понякога убежденията ни за дадена ситуация не са точни и те ни подвеждат да в реакциите, като подкопават правилния отговор от наша страна.

Задача

Терминът „емоционално отвличане“ е въведен от Даниел Колман – известен писател и експерт по емоционална интелигентност. Той се отнася до ситуации, в които амигдалата – частта от мозъка, която служи като емоционален процесор, превзема нормалния ни процес на разсъждение. В извънредни случаи амигдалата ни помага да оцелеем (когато ни преследва тигър), но в ежедневни ситуации, които възприемаме като заплахи благодарение на погрешните си убеждения, амигдалата може да ни принуди да предприемем рисково, ирационално и дори опасно поведение.

Спомнете си за случай, в който сте били емоционално отвлечени.

  1. Опишете ситуацията
  2. Какво е предизвикало ситуацията (спусъка)?
  3. Как реагирахте? Как реагираха другите хора?
  4. Какъв е резултатът?
  5. Какво научихте от тази ситуация?