Квадрат на настроението

Центърът за емоционална интелигентност в университета Йейл, САЩ, е разработил инструмент, наречен Mood Meter (Измерител на настроението). Той ни помага да разпознаваме и разбираме по-добре собствените си емоции и чувства.

Нарекохме нашият измерител – Квадрат на настроението. Той съдържа четири цветни зони – червена, синя, зелена и жълта, като всяка от тях съдържа различен набор от чувства. Тези чувства са групирани в зависимост от тяхната степен на приятност и енергия.

Чувствата в ЧЕРВЕНАТА ЗОНА включват висока степен на енергия и ниска степен на приятност (напр. гняв, страх);

Чувствата в СИНЯТА ЗОНА включват ниска степен на енергия и ниска степен на приятност (напр. тъга, разочарование).

Чувствата в ЗЕЛЕНАТА ЗОНА включват ниска степен на енергия и висока степен на приятност (напр. спокойствие, умиротвореност);

Чувствата в ЖЪЛТАТА ЗОНА включват високо ниво на енергия и високо ниво на приятност (например щастие, любопитство).

Когато осъзнаем по-добре чувствата си, започваме да забелязваме как те влияят на решенията и поведението ни. Квадратът на настроението ни позволява по-лесно да определим къде се намираме в настоящия момент, за да можем при необходимост да предприемем действия за подобряване на настроението си.

Целта ни трябва да бъде да сме в зелената и жълтата зона през около 70 % от времето. По този начин можем да повишим както собственото си ниво на щастие и устойчивост, така и това на хората около нас. Учените вече са доказали, че щастието е „заразно“ и когато сме щастливи – щастието на хората, с които сме в близък контакт, се увеличава с 15 %, а на тези, с които имаме непряк контакт, се увеличава с 6 до 10 %.

Задача

Изберете от Квадрата на настроението какви са чувствата ви в настоящия момент.

Помислете кои мисли и възприятия причиняват или предизвикват чувствата ви.

Ако повечето от чувствата ви са в червената или синята зона, направете план да направите нещо днес, което да прехвърли чувствата ви в зелената и жълтата зона.