Разпалете силните си страни

Нека се върнем към вашия профил на силните страни на характера ви и да проверим кои са последните 3 силни страни в списъка. Това не са „най-слабите“ ви силни страни, а тези, които по някаква причина не използвате или не цените достатъчно. Науката ни учи, че в трудностите трябва да разчитаме на отличителните си силни страни (първите 5 от списъка), а в добрите времена можем да се научим как да използваме по-добре тези, които са на дъното в резултата от теста ви.

Задача

Прочетете повече за последните 3 силни страни от вашия VIA профил, като последвате тази връзка:

https://www.viacharacter.org/character-strengths

Вземете решение да използвате целенасочено една от тези силни страни през тази седмица.