Опознайте силните си страни

Чрез съвременни изследвания, проведени от Института за изследване на характера VIA, е установено, че има 24 основни силни страни на човешкия характер, които са общи за всички хора. Тези силни страни представят положителните страни на нашата личност, качества като доброта, любопитство и упоритост, които определят кои сме и се възприемат като ценни от другите хора и обществото като цяло. Интересно е, че съществуват над 600 секстилиона възможни комбинации (т.е. числото 6, последвано от 23 нули!) на 24-те силни страни, така че профилите изключително рядко могат да бъдат абсолютно еднакви. Въпреки че 24-те силни страни са повсеместно разпространени, начинът, по който хората проявяват своите качества, е уникален. Индивидуалната комбинация от силни страни при всеки човек предопределя нашата уникална човешка природа.

Знаете ли кои са силните страни на вашия характер? Изпълнете нашата дневна задача, за да разкриете или разпалите уникалната си комбинация от положителни черти.

Задача

Направете теста на VIA Character и запазете резултата си. Запознайте се с 24-те силни страни на характера и се опитате да намерете силна страна на характера на ваш приятел. Направете му комплимент за тази силна черта. Мотивирайте приятеля си също да направи теста на VIA Character и да открие всички свои силни страни