Отговорно вземане на решения (2)

Оптимизация на транспорта

По данни на Европейската агенция по околна среда през 2017 г. 27 % от общите емисии на парникови газове в ЕС-28 са били генерирани от транспортния сектор.

Сред тях най-голям принос има секторът на автомобилния транспорт – 71,7%, следван от въздушния и морския транспорт.

Автомобилният транспорт има най-голямо въздействие, тъй като е най-широко използваният вид транспорт.

Въз основа на тези данни Ви предлагаме в днешната задача някои идеи за оптимизиране на транспорта.

Задача

Разгледайте идеите за оптимизиране на транспорта и изберете поне една, която ще започнете да използвате редовно:

  • Когато е възможно, оставете колата вкъщи и използвайте обществения транспорт.
  • Използвайте споделен обществен транспорт (особено електрически влакове, трамваи и автобуси). Те са много по-енергийно ефективни от индивидуалното шофиране с автомобил.
  • Опитайте се да споделяте пътуванията, да използвате автомобила с двама или повече души.
  • Карането на велосипед е чудесна възможност, ако мястото, където живеете, е подходящо за велосипедисти.