Благодарност

Благодарността е практика, която помага да пренастроим мозъка си и да го пренасочим от негативното към позитивното.

Бащата на позитивната психология, проф. Мартин Селигман от Университета на Пенсилвания, тества въздействието на различни позитивни интервенции върху 411 души. Когато седмичната задача била да напишат и лично да предадат благодарствено писмо на човек, на когото никога не са благодарили подобаващо за неговата или нейната доброта, участниците веднага показали огромно увеличение на показателите за щастие. Това въздействие било по-голямо от въздействието на която и да е друга дейност, която са извършили по време на експеримента, като ползите имали трайност един месец.

Една от причините, поради които благодарността е толкова силна практика, е, че тя помага на хората да се съсредоточат върху това, което имат, вместо върху това, което им липсва. Освен това тя помага за изграждането и укрепването на нашите връзки.

Задача

Напишете благодарствено писмо до някого и му го изпратете по имейл или му се обадете и го прочетете на глас