Подарете време

За много хора даряването на време е обикновено доброволчество. Правите го, защото това е „правилното нещо“. Или го правите, защото са ви помолили.

И все пак даряването на време е много важно не само за каузата, за която го правим, но и за нашето благосъстояние. То е основа, върху която можем да изградим по-добър живот за себе си, докато изграждаме по-добри места и общности. То е сигурен и солиден начин да се интегрираме по-добре в обществото, да изградим мрежи и приятелства и да се научим да действаме със смисъл. Това е основа за изграждане на значима цел в живота ни.

Задача

Отделете време да поговорите с възрастен роднина или самотен човек.

Ще ви бъдем благодарни, ако ни дадете обратна връзка за обучението ПРАКТИКУВАЙ УСТОЙЧИВОСТ. Проучването ще отнеме 5-10 минути.