Устойчивостта е пряко свързана с позитивната психология. За засилване на устойчивостта е необходимо изграждането на положителни/благоприятни фактори, които ни помагат да се справяме по-добре с промените и предизвикателствата и да предотвратяваме отрицателно въздействие върху здравето и благосъстоянието си. Важна част от позитивната психология е науката за силните страни на характера.

Според определението на VIA Intstitute on Character ( https://www.viacharacter.org/ ) „Силните страни на характера са положителните страни на вашата личност, които ви карат да се чувствате автентични и ангажирани“. Институтът е водеща световна изследователска институция в областта на силните страни на характера. Той е идентифицирал 24 универсални силни страни на характера, които всеки от нас притежава в различна степен. Интересно е, че съществуват над 600 секстилиона възможни комбинации (т.е. числото 6, последвано от 23 нули!) на 24-те силни страни, така че профилите на хората изключително рядко могат да бъдат абсолютно еднакви. Въпреки че 24-те силни страни са универсални, начинът, по който хората проявяват своите качества, е уникален. Индивидуалната комбинация от силни страни при всеки човек предопределя нашата уникална човешка природа.

Проучванията показват, че силни страни, като благодарност, доброта, надежда и смелост, са способни да действат като защитни фактори срещу житейските несгоди, като ни помагат да се адаптираме положително и да се справяме с трудностите. (Fletcher & Sarkar, 2013). Друго проучване на Martínez-Martí и Ruch (2017) установява, че надеждата, смелостта и жизнерадостта имат най-висока корелация с положителната адаптация към предизвикателства.

Знаете ли кои са силните страни на вашия характер? Това е една от ежедневните задачи на програмата „Практикувай устойчивост“ на проект COPE: Направете теста на VIA Character (https://www.viacharacter.org/) и запазете резултатите си. След това намерете силна страна на характера у приятел и му направете комплимент. Мотивирайте приятеля си също да направи теста VIA Character и да научи за своите силни страни.

Цялата програма можете да намерите тук:

https://www.happinessacademy.eu/uploads/COPE/BG/Practice%20Resilience%20Exercises%20BG%20Version%20for%20Upload%20Final.pdf

ИЛИ можете да преминете през нея и чрез нашето приложение за обучения Happiness Accelerator: https://www.happinessacademy.eu/uprazhnenia

Comments are closed