Stronger for life е проект и уебсайт за родители, които искат да дадат възможност на децата си да развият здравословно самочувствие и устойчивост. Психиатричният кабинет Höfðabakka координира проекта в сътрудничество с други психиатрични кабинети, родителски асоциации, Центъра за осъзнатост и други.

Уебсайтът предоставя отворени образователни ресурси за различни възрастови нива в областта на критичното мислене, осъзнатостта и самостоятелността. Той се основава на методите на позитивната психология и образа на тялото, като предоставя както информация, така и контентни и практически упражнения.

Целевата група са родителите, които искат активно да се ангажират с децата си и да им предоставят възможности, както и да бъдат положителен модел за подражание за тях.  По темата за устойчивостта фокусът е върху подготовката на децата да се справят с предизвикателствата и да бъдат отговорни, да бъдат отворени да опитват нови неща и да поемат отговорност за своите избори, задачи и грешки.  Родителите се насърчават да бъдат съпричастни към децата си и да ги учат, че не е необходимо всички и всичко да бъде на 100 % и че всеки може да сгреши, а важното е да може да се извини както като дете, така и като възрастен.

Comments are closed