Самоефикасност

Самоефикасността се отнася до убеждението на индивида в способността му да изпълнява поведение, необходимо за постигане на определени резултати (Bandura, 1977, 1986, 1997). Основните ползи от самоефикасността са:

  • Повишава устойчивостта ни в стресови моменти.
  • Помага ни да водим здравословен начин на живот.
  • Тя е от ключово значение за успеха ни в образованието и в работата.
  • Повишава самочувствието и удовлетворението от живота ни.


Задача

Изтеглете скалата за оценка на самоефикасността, попълнете я и вижте резултата си