Състрадание към себе си

В много психологически изследвания е доказано, че състраданието към себе си е изключително важно за психичното здраве и благополучие, като държи под контрол, далеч от нас депресията и тревожността. Известният лектор и изследовател на щастието, проф. Радж Рагунатан от бизнес училището Маккомс към Университета в Тексас, съветва, че когато нещата не вървят добре, трябва да практикуваме състрадание към себе си, а когато нещата вървят добре, трябва да практикуваме благодарност. Практикуването на състрадание към себе си означава да не сме строги към себе си за това, което сме направили погрешно, а да си представим как бихме утешили наш приятел, ако той или тя се окаже в ситуация като нашата, и да променим съответно мислите в главата си.

Задача

Нека направим едно упражнение за състрадание към себе си. В него трябва да се обърнем към себе си, както бихме се отнесли към добър приятел или роднина, след като не е успял да постигне или да изпълни някаква цел. Целта е да започнем да се отнасяме към себе си с доброта и състрадание в трудни моменти.