Най-доброто възможно бъдеще

Осъзнатостта (присъствието в настоящето) е от ключово значение за нашата устойчивост, за способността ни да вземаме правилни решения и да действаме адекватно. Но ние, хората, сме склонни и да мечтаем, да правим планове за бъдещето, което също играе важна роля за удовлетворението от живота и благополучието ни.

Позитивното мислене за бъдещето и изготвянето на план за бъдещите ни постижения и успехи може да ни помогне:

–         да засилим мотивацията си за действие;

–        да подобрим психологическото си състояние;

–        да бъдем по-добри и по-щедри с другите;

–         да преодоляваме по-лесно трудностите;

–         да вземаме по-добри решения за своето бъдеще.

Лаура Кинг, професор по психология в Южния методистки университет, е създала упражнение, наречено „Най-доброто възможно Аз“. То включва визуализиране на „най-доброто възможно бъдеще“ за вас в следните области на живота ви: 1) личен, 2) обществен и 3) професионален. В това упражнение трябва първо да си представите, а след това да запишете и за трите области. По-конкретно, трябва да визуализирате, че през следващите 10 години животът ви е протекъл толкова добре, колкото е възможно. След това трябва да запишете как би изглеждал този ваш живот.

В днешната задача за изпълнение ви предлагаме работен лист с вариант на това упражнение.

Задача

Изтеглете работния лист „Най-добрият възможен живот“ и следвайте инструкциите.