Ако за вас е по-скоро вярно второто, може би ще искате да знаете как да засилите самоефикасността си, за да постигнете личен успех. Усещането за самоефективност оказва влияние върху степента на анализ и ангажираност пред лицето на препятствията, наред с други фактори, което пряко влияе върху мотивацията и производителността. Човек с висока самоефективност е в състояние да се справи с различни предизвикателства, защото приема предизвикателството, полага усилия и дава най-доброто от себе си, за да постигне целта.

Според Carey и Forsyth (2009) самоефикасността се определя като „убеденост на индивида в способността му да възприеме поведението, необходимо за постигане на конкретни резултати“.

Обратно, хората с ниска самоефективност е по-вероятно да избягват предизвикателствата, да са по-уязвими спрямо ефекта на Пигмалион (самосбъдващото се пророчество) и да имат заучена безпомощност (Margolis and McCabe, 2006).

Върху какво могат да повлияят ниската самоефикасност и редица ежедневни навици? Какви могат да бъдат методите за повишаване на самоефикасността? Научете това от статията: „4 начина за подобряване и повишаване на самоефикасността (positivepsychology.com).“

Comments are closed