Основните групи от фактори, които предопределят и засилват устойчивостта ни, според доц. Керън Райвич от Университета на Пенсилвания, са:

  • Биология: развитието на човешкия род и нашата генетична предопределеност;
  • Себепознание: каква точно е степента на осъзнатостта ни;
  • Себерегулация: как и доколко успешно управляваме чувствата и действията си;
  • Умствена гъвкавост: способността ни да погледнем на ситуацията от различни перспективи;
  • Оптимизъм: способността ни да вярваме, че всичко ще завърши добре за нас;
  • Майсторство или лична ефективност: умението ни да изхождаме от позицията: „Аз мога да го направя“
  • Близост: наличието на поне един човек, с който сме изградили трайна връзка и знаем, че винаги можем да разчитаме на него;
  • Вяра в институциите: увереност в подкрепата на семейство, правителство, организация, ч която работим и т.н.

Някои от тях не зависят от нас, но други можем да развием, в посока, която да доведе до по-голяма устойчивост.

Ако искате да повишите своята устойчивост или се интересувате как можете да помогнете да други хора да бъдат по-устойчиви, пишете ни.

Comments are closed