Психолозите определят устойчивостта като способност за поддържане или възстановяване на психичното здраве, въпреки преживяната травма, трагедия, заплахи или значителни източници на стрес; или като положителна адаптация. (Уолд, Тейлър, Асмундсън,2006.) Тя включва не само възстановяване след трудни преживявания, но може да доведе и до личностно израстване. „Повече от петдесет години научни изследвания убедително показват, че устойчивостта е ключът към успеха в работата и удовлетворението от живота.” (Рейвич, Шате; 2002).

Учени от Университета в Пенсилвания, САЩ, ни дават следното определение за устойчивост: „Устойчивостта е способност да превъзмогнем трудните моменти. Но също така устойчивостта е и възможността ни да израснем благодарение на предизвикателствата пред нас“.

Това, което отличава устойчивите хора, от всички останали, е че те приемат трудностите не като заплахи, а по-скоро като предизвикателства. Те имат умствена настройка за растеж и вярват, че от всяко нещо могат да се поучат и да израснат. Тези хора приемат предизвикателствата и ги преодоляват, вместо да се отдръпват или плашат от тях. Развиването на устойчивост представлява превенция на стреса и на свързаните с психичното и физическото здраве проблеми.

Ето защо Сред предизвикателствата на пандемията от КОВИД-19, партньорите по проект COPE (Happiness Academy, България, Einurd, Исландия, Consultoría de Innovación Social, Испания) се обединиха, за да дадат своя принос към изграждането на устойчивост и умения за справяне сред възрастните хора.

Научете повече за проекта: https://www.cope-euproject.eu/about/

Comments are closed