Проектът COPE е насочен към приобщаването и разнообразието при разработването на обучение за устойчивост с цел превенция на стреса и свързаните с психическото и физическото здраве проблеми. Като се фокусира върху онлайн ресурсите за обучение, проектът достига до хора, които срещат пречки при участието си в обучения, като премахва прага на таксите за обучение. Достига и до хора, живеещи в отдалечени райони. Резултатите от проекта се фокусират както върху самообучението, така и върху създаването на набор от инструменти и ръководство/методология за обучение, които обучителите на възрастни могат да използват за провеждане на курсове по темата за устойчивостта.

Първият разработен резултат от проекта вече е готов: ръководството за обучение ПРЕПОДАВАЙ УСТОЙЧИВОСТ за обучители на възрастни на английски, испански, български и исландски език.  Ръководството за обучение демонстрира както дескриптори на компетентност (знания, умения и нагласи), така и методологии за обучение по устойчивост за възрастни.

През септември-октомври 2022 г. в страните партньори се проведе пилотно обучение на обучители, в резултат на което бяха направени някои адаптации на ръководството за обучение като по-подробни методически указания и връзки и свързване на ръководството за обучение с инструментариума ПРАКТИКУВАЙ УСТОЙЧИВОСТ, който може да се прилага както онлайн (за самообучение), така и лице в лице от обучителите.  Сега партньорите работят по финализирането на онлайн обучението ПРАКТИКУВАЙ УСТОЙЧИВОСТ, което ще бъде последвано от пилотно обучение.

Последният резултат от проекта е комплектът РАЗПРОСТРАНЯВАЙ УСТОЙЧИВОСТ и мрежата от местни центрове за обучение по устойчивост. Ако желаете да станете част от мрежата на COPE или ако имате въпроси или предложения относно ръководството за обучение ПРЕПОДАВАЙ УСТОЙЧИВОСТ или други резултати от проекта, моля, свържете се с партньорите по проекта;

HAPPINESS ACADEMY – координатор на COPE в България  и относно ПРАКТИКУВАЙ УСТОЙЧИВОСТ и общите цели на проекта

Einurd – партньор в Исландия относно ръководството за обучение ПРЕПОДАВАЙ УСТОЙЧИВОСТ.

Consultoría De Innovación Social – Партньор в Испания и относно РАЗПРОСТРАНЯВАЙ УСТОЙЧИВОСТ и мрежата от центрове.

Comments are closed