Преценка

Ето една история, наречена: „Добро нещо, лошо нещо, кой знае“*

Имало някога фермер, който имал син и притежавал кобила.

Един ден кобилата избягала. Дошли съседите, за да изразят своята загриженост: “Оо, това е много лошо. Сега как ще обработваш полето?” Фермерът отвърнал: “Добро нещо, лошо нещо, кой знае?”

След няколко дни кобилата се върнала и водела кон със себе си. Сега съседите се радвали : “Ооо, какъв късмет! Сега можеш да свършиш двойно повече работа, отколкото преди!” Фермерът отвърнал: “Добро нещо, лошо нещо, кой знае?”

На следващия ден синът на фермера паднал от новия кон и си счупил крака. Съседите пак били загрижени: “Много лошо! Сега като е пострадал, не може да ти помага в работата.” Фермерът отвърнал: “Добро нещо, лошо нещо, кой знае?”

Скоро след това дошла новина, че е избухнала война и всички млади хора ги мобилизират в армията. Селяните били тъжни, защото знаели, че малко от младежите ще се върнат обратно. Синът на фермера нямало да бъде мобилизиран заради счупения крак. Съседите завиждали: “Какъв късмет! Ще си запазиш сина си.” Фермерът отвърнал: “Добро нещо, лошо нещо, кой знае?”

*Тази история и упражнението в следващата дневна задача са взети от книгата „Ти си умен, успешен, но дали си щастлив?“ на проф. Радж Рагунатан.

Задача

Нека разширим перспективата си. Изтеглете работния лист: „Добро нещо, лошо нещо – кой да знае“ и започнете да размишлявате върху избрани от вас негативни събития от миналото.