На уебсайта на проекта COPE вече можете да намерите ръководства за обучители (Преподавай устойчивост), както и програма за обучение (Практикувай устойчивост), включваща 5 модула и 30 упражнения за устойчивост. Програмите са достъпни на английски, испански, български и исландски език. В приложението Happiness Accelerator също можете да намерите обучението Cope на английски, испански и български език.  Комплектът Разпространявай устойчивост за овластяване на местни учебни центрове за създаване и популяризиране на обучение по устойчивост ще бъде достъпен скоро.

В момента се провежда пилотно обучение по проекта в учебни центрове в страните партньори, като се събира обратна връзка от обучителите и участниците за финализиране и по-нататъшно разпространение на резултатите от проекта.

Насърчаваме ви да изпробвате нашите материали и упражнения и да ни дадете обратна връзка, като попълните въпросниците за оценка, когато приключите.

Успех и бъдете щастливи. ☺️

Comments are closed